A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maďarsko - Cestopisy

Termální lázně Győr

Termální lázně v Győr nás uchvátily především vybaveností. Po jejich návštěvě je člověk vždy příjemně unaven a hlavně nabit na dalších pár měsíců.

Termální lázně Győr

GYÖR MĚSTO ŘEK www.gyortermal.hu Prvně vyrážíme do termálů v Győru 25. března 2008. Já již poněkolikáté, rodinka poprvé. Těšíme se, že se nostalgicky zastavíme na trhu, ale Maďaři nás zklamali, mají státní svátek a všude „zamachlováno“. Přijíždíme v asi 09:30 hodin na parkoviště u lázní. První problém – parkoviště j plné a zhruba 15 minut kroužíme dokola, než najdeme místo k zaparkování. Další problém se naskytne při vstupu. Plno lidí a nemají náramky. Takže čekáme až skoro do půl dvanácté. Už jsme se rozhodovali že odjedeme. Nakonec jsme vydrželi a jdeme do lázní. Našli jsme si naše skříňky přes scaner, převlíkneme se a šup do vody. Jenomže nám připadá, že se celý Győr přestěhoval do lázní – hlava na hlavě, tělo na tělu. Tak se jdeme pařit. Zkoušíme sauny a různé vychytávky. Odjíždíme navečer. Tentokrát máme jídlo vlastní.

Podruhé jedeme do Győru za rok, 7. března 2009. Přijíždíme včas, asi v 8:40, volno na parkovišti, volno u pokladen. Problém nastal při placení, ne však na naší straně. Maďarům vybouchl terminál a platba pouze casch. tak dáváme dohromady eura a forinty, nějak zaplatíme a vydáváme se do „štatlu“. nejprve hledáme bankomat a vybíráme peníze na útratu a pak na trh. Jenomže tu sobotu bylo tak hnusně, že při větru, který byl létaly i těžké slunečníky, tak jsme koupili jen nějaké uzeniny a rychle do teplé vody. Tentokrát již máme koupenu saunovou zahradu I. pro všechny a také toho využíváme. Zkusili jsme si dát i oběd a vzpomínáme na Sárvár, že to tam bylo s jídlem lepší. Lázně opouštíme až někdy okolo 19té hodiny.
Další návštěvou jsme Győr poctili před Dušičkama roku 2009. Všechno v ókeju, až na to, že jsme si nedali říct a šli zase na oběd. Už to asi neuděláme. Spokojenost byla minimální. V Sárváru byl skutečně výběr o 300% větší a lepší a ceny minimálně o 20% nižší.

Dunaj, Rába a Rábca protékají „Městem řek“, které bylo jako starořímská Arrabona významným střediskem Pannonie již v době římské. Již bezmála tisíc let je Győr biskupským sídlem, poblíž kterého Napoleon svedl roku 1809 vítěznou bitvu. Dnes je Győr oblíben hlavně díky svému malebnému baroknímu centru, i když proslul i jako město průmyslu a škol.

Historické město ležící na soutoku čtyř řek a křižovatce cest na severu se Slovenskem, na východě s Budapeští, na jihu od Balatonu a na západě z Rakouska. Starý střed města se nacházel na vrchu Káptalan při ústí řeky Rába. Zde stojí také nejpozoruhodnější budovy.Tato strategická poloha předurčila Győru jeho rozvoj už od doby římské.
Setkávají se zde dějiny, kultura i přírodní hodnoty. V barokním jádru města připomínají historické doby biskupský hrad, katedrála, kostely, paláce, muzea. Győr je festivalovým městem, kde si milovníci umění vyberou z řady kulturních programů po celý rok. Město s více než 100letou sportovní tradicí je v objetí přírody a nabízí aktivní odpočinek i relaxaci.
Nejstarší část Győru, původní městské jádro představuje vrch Káptalan-domb u soutoku tří řek (Dunaj, Rába a Rábca). Biskupskou rezidenci Püspökvár (Káptalan domb 5/A) už zdaleka bezpečně poznáme podle její komolé věže. Nejstaršími győrskými stavbami jsou jednak obytná věž ze 13. století, jednak gotická kaple (Dóczy-kápolna) z 15. století. Románská předchůdkyně dnešní biskupské katedrály, povýšené do hodnosti baziliky minor (Apor Vilmos püspök tér), stála již v roce 1030. O 400 let později k ní přibyla gotická kaple sv. Ladislava (jiným názvem Héderváry – kápolna), zbudovaná u příležitosti sanktifikace árpádovského krále Ladislava I. (vládl: 1077 - 1095) Proto je v ní uloženo vrcholné dílo uherského středověkého zlatnického umění, pozlacená stříbrná herma svatého Ladislava. V kostele jsou nejkrásnější dva „černé“ oltáře. Autorem zdejších fresek je A. F. Maulbertsch. Řezbářským skvostem je rokokový rám obrazu Panny Marie s Jezulátkem. Z roku 1731 pocházejí dvě barokní díla nacházející se poblíž kostela: socha sv. Michala, znázorněného v podobě archanděla (Apor Vilmos püspök tere), a památník s Archou úmluvy (Gutenberg tér). V budově Bohosloveckého semináře (Káptalan domb 26) je dnes diecézní církevní sbírka, klenotnice a knihovna, kde 1000 let církevního umění reprezentují vskutku mistrovská díla. K nejvzácnějším patří triptych ze slonoviny, monstrance ze 16. století, relikviář z 18. století a sbírka liturgických předmětů, nesoucí jméno rodu Zichyů. Majetkem zdejší knihovny je největší kodex v zemi. V Muzeu Miklóse Borsose (Apor Vilmos püspök tere 2) je tento vynikající představitel maďarského sochařství dvacátého století (1906 - 1993) zastoupen samozřejmě vlastní tvorbou. V lapidáriu hradních kasemat (Bécsi kapu tér 5) jsou náhrobky z římské i novější doby, na půdě domu Kreszta-ház (Apáca u. 1) najdeme expozici půvabných keramických figurek Margit Kovácsové (1902 - 1977). Symbolem města Győr je železný kohout, který vévodí krásné dekorativní fontáně (nám. Duna-kapu tér), Kohout připomíná, že zdejší hrad, který dal později Napoleon pobořit, v roce 1594 dobyli Turci. Mezi památkově chráněnými budovami Győru, na Széchenyiho náměstí, najdeme i dům zvaný Vastuskós (č. 4), kde jsou vystaveny artefakty výtvarníků a řemeslníků z Afriky a Oceánie, jež na svých cestách nasbíral Imre Patkó. Druhou část sbírky tvoří výtvarná díla z 20. století. Na rohu stojí mohutný kmen stromu pobitý hřeby, kdysi poutač hokynářství, jež v domě bylo v 19. století. Honosným barokním palácem je Opatův dům Apátúr (č. 5), někdejší opatská rezidence, jež je domovem bohatých místopisných, uměleckoprůmyslových a medicinskohistorických sbírek Muzea Jánose Xantuse. Na náměstí jsou tři významné stavby benediktinského řádu: v kostele sv. Ignáce z Loyoly jehož interiér napodobuje římský kostel Il Gesú je pozoruhodná hlavně kazatelna. Přízemí kláštera (č. 9) zaujímá Széchenyiho muzeální lékárna (Széchenyi Patikamúzeum) s původním, raně barokním zařízením. Za návštěvu stojí palác Zichyů (Liszt Ferenc u. 20), kde se pořádají svatby a koncerty. Stará radnice s kovovou tepanou výzdobou stojí v Rákócziho ulici, zatímco nová radnice na náměstí Városház tér je impozantní neobarokní stavbou. Budova Magyar Ispita (Rákóczi u. 6) na sebe upozorňuje toskánskými sloupy ve dvoře, dům Rozália-ház zase bohatě zdobenou loggií, která je pro město Győr typická. Městské muzeum (Rákóczi u. 6) vystavuje antické dekorativní předměty řecké i římské provenience, mimo to je zde ale i expozice plastik M. Borsose a keramiky M. Kovácsové. Socha „Pěnové Marie“ z 18. století v Karmelitském kostele patří k nejhezčím sochám na území Maďarska, vedlejší klášter má dnes funkci hotelu. V paláci Esterházyů předkládá městská galerie (Király u. 17) návštěvníkům bohatou sbírku představitelů domácího malířství 20. století.

Tupá věž biskupského hradu zvaného Biskupský palác na Káptalan domb 5/a je viditelná již z dálky. Nejstaršími stavbami jsou Obytná věž z 13. stol. a kaple Dóczy z 15. stol. O románském episkopálním kostelu naproti biskupskému paláci se dochovala zmínka již z 11. století. O 400 let později dal biskup Héderváry přistavět Ladislavovu kapli, ve které je uchována sbírka středověkého zlatokopectví – pozlacená stříbrná herma – relikviář sv. Ladislava. Sbírka Imré Patkó na náměstí Széchenyi tér 4 zahrnuje výtvarné umění i africká a oceánská umělecká řemesla z 20. století. Muzeum Jánose Xantuse na Széchenyi tér 5 v nádherném barokním paláci v původní rezidenci arciopatství představuje zajímavé poznatky k oborům vlastivěda, medicína, umělecké řemeslo a filatelie. Na náměstí Széchenyi se nacházejí také tři důležité budovy Benediktinů: kostel sv. Ignáce, jehož vnitřní prostor je zhotoven podle cenné kazatelny Il Gesú v Římě a obě strany Řádového domu s Muzeem lékárnictví v přízemí a lékárnou Széchenyi s originálním barokním vybavením a překrásnými freskami. Gymnázium obohatilo maďarskou kulturu mnoha vynikajícími osobnostmi. Panský dům Curia nobilitaris na rohu uličky Liszta zdobí rám vrat zhotovený z červeného mramoru, stará radnice na ulici Rákóczi 1 se pyšní kovotepeckými ozdobami a Maďarský špitál na stejné ulici v čísle 6 má dvůr s toskánskými sloupy a na domě Rozália v ulici Kazinczy 21 si zaslouží pozornost bohatě zdobený arkýř. V městském muzeu ulice Rákóczi 6 je hodně k vidění: řecké a římské ozdobné předměty, renesanční a barokní nábytek, sošky, malby, čínský porcelán, současná grafika, plastiky od Miklóse Borsos a keramiky od Margity Kovács. Jedna z největších maďarských soch je zdejší Madonna z 18. století, která stojí v karmelitském kostele na náměstí Bécsi kapu tér. LÁZNĚ

Byly vybudovány na ostrově při soutoku řek mošonského Dunaje a Ráby, v roce 2003 byly zcela zmodernizovány. Léčivé účinky vody zaznamenali kronikáři už ve středověku. Jedny z bezchlórových lázní v Maďarsku, které vítají po celý rok spolu s 5 zážitkovými bazény, a 64 a 38 m dlouhým tobogánem.

Termální voda o teplotě 67 ºC vyvěrá z hlouby země ze tří pramenů. Obsahuje především alkalický hydrogenkarbonát a chlorid, pro vyšší obsah jódu se řadí do skupiny jódových léčivých vod. V lázních, otevřených denně od 7:00 do 23:00 hod, jsou návštěvníkům k dispozici sauny, jacuzzi, vodní bar, sauna bar, masáže.

INDIKACE: pohybové ústrojí, revmatizmus, klouby a páteř, rehabilitace po úrazu, deformita, lumbágo.

POČET BAZÉNŮ:
3x venkovní a 2x vnitřní bazény s léčivou vodou
5 rekreačních s atrakcemi
2x plavecký bazén venkovní
2x dětský bazén
2x tobogán (vnitřní 36 m, venkovní 68 m) 40 zážitkových atrakcí, proudových kanálů, lehacích masáží, gejzírů, chrličů vody, masážních trysek, jeskyně a vodopád, tvoří návštěvu ještě nezapomenutelnější. Bazén Romantic poskytuje čarovný noční požitek i během bílého dne. A k dispozici je i vodní bar. Dětský bazénový koutek čeká na děti.

SAUNOVÁ ZÁHRADA I.
5 finských saun
2 parní sauny
jacuzzi

SAUNOVÁ ZÁHRADA II. aromaterapy sauna
infrasauna
solná jeskyně
teplá lavica
4 masážní křesla

PŮSOBENÍ INFRASAUNY: léčí revmatická onemocnění má pozitivní účinky na prochladnutí a alergická onemocnění má očistné účinky odbourává tuky (600 – 800 kalorií) kožní problémy lepší prokrvéní pokožky omlazuje pokožku regeneruje svaly, odstraňuje tuhost kloubů a svalů odstraňuje stres (terapie s vůní a hudbou)

POZITIVNÍ PŮSOBENÍ MASÁŽÍ NA ORGANISMUS: Zvyšuje pružnost a metabolismus svalů Zlepšení krevního oběhu Nemoci pohybového ústrojí Tonizace ochablých svalů Uvolnění ztuhlých a bolestivých částí těla Všeobecné posílení organismu Působí relaxačně na psychiku

OTEVÍRACÍ DOBA
léčebné, termální a zážitkové lázně
otevírací doba a výše vstupného do termálního areálu se může v průběhu sezóny měnit

Neděle až čtvrtek po celý rok 9:00 – 20:30 hodin Pátek, sobota a svátky po celý rok 9:00 – 21:00 hodin

VSTUPNÉ
léčebné, termální a zážitkové lázně
platí se v pokladně termálního areálu – akceptuje platební karty
od 01. 01. 2010 – aktuální na webu

NÁVŠTĚVNÍK DOBA CENA
dospělá osoba 1 den 2.400,00 forintů
dospělá osoba 3 hodiny 1.9500,00 forintů
děti 3-16 let, studenti, důchodci 1 den 1.800,00 forintů
děti 3-16 let, studenti, důchodci 3 hodiny 1.550,00 forintů

VSTUPNÉ wellness
platí se v pokladně termálního areálu – akceptuje platební karty

NÁVŠTĚVNÍK DOBA CENA
dospělá osoba celodenní vstup + sauna + masáž 50 minut 8.000,00 forintů
dospělá osoba vstupné po 18. hodině 1.500,00 forintů
dospělá osoba vstupné po 18. hodině + sauna I. 2.800,00 forintů
dospělá osoba vstupné po 18. hodině + sauna II. 3.400,00 forintů
rodinné vstupné
2 dospělí + 1 dítě 3 – 16 let 1 den 5.600,00 forintů
další dítě 3 – 16 let 1 den 1.200,00 forintů
děti do 3 let zdarma

DALŠÍ CENA
pronájem skříňky 01. 09. – 31. 05. zdarma
pronájem skříňky 01. 06. – 31. 08. 400,00 forintů
půjčení osušky kauce 1.000,00 forintů 500,00 forintů
půjčení lehátka zdarma
ztráta vstupenkových hodinek 3.000,00 forintů
tobogán a používání ostatních vodních atrakcí zdarma

VSTUPNÉ
léčebné a wellness procedury
platí se v pokladně termálního areálu – akceptuje platební karty

NÁVŠTĚVNÍK DOBA CENA
bylinkový zábal 20 minut 2.450,00 forintů
proticellulitidový zábal 20 minut 4.250,00 forintů
masáž 30 minut 3.250,00 forintů
masáž 50 minut 4.350,00 forintů
bylinková masáž 30 minut 4.350,00 forintů
bylinková masáž 50 minut 5.350,00 forintů
sauna I bez časového omezení 1.850,00 forintů
sauna I. + II. bez časového omezení 2.450,00 forintů

Pak jsou tam ještě permanentky, ale ty většina z nás občasných návštěvníků nevyužije.

Permanentky na 10 vstupů

3 hodinová pro děti a důchodce 13.950,00 forintů celodenní pro děti a důchodce 16.200,00 forintů 3 hodinová pro dospělé 17.550,00 forintů
celodenní pro dospělé 21.600,00 forintů
3 hodinová pro dospělé se saunami I. 34.200,00 forintů Celodenní pro dospělé se saunami I. 38.250,00 forintů
3 hodinová pro dospělé se saunami II. 39.600,00 forintů
Celodenná pro dospělé se saunami II. 43.650,00 forintů
Masáž 30 min. (na 10 vstupů) 29.250,00 forintů
Masáž 50 min. (na 10. vstupů) 39.150,00 forintů
Masáž s léčivými rostlinami 30 min. (na 5 vstupů) 19.600,00 forintů
Masáž s léčivými rostlinami 50 min. (na 5 vstupů) 24.10,00 forintů

Čerpáno z různých webů, především z:
http://www.madarsko.cz/ http://madarsko.orbion.cz/termaly/ www.gyortermal.hu

Fotografie jsou vlastní, pořídila má choť Květuška

další cestopisy
Fotoalba
Komentáře
1
Řadit podle času | Řadit podle vláken vzestupně sestupně

Při vkládání příspěvku do diskuze jako neregistrovaný uživatel budete mít u vašeho příspěvku zobrazenu IP adresu

:-) :-( ;-) :-P :-D :-[ :-\ =-O :-* 8-) :-$ :-! O:-) :'( :-X :-)) :-| <3 <:-) :-S >:) (((H))) @};-- \o/ (((clap))) :-@
Neregistrovaný uživatel
14.08.2016 17:07:33 78.156.135.***
Zpět na všechny diskuze