A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maďarsko - Průvodce

Dějiny Maďarska se odvíjejí od 10. století, kdy vznikl na území rozpadlé Velkomoravské říše nový státní útvar ze 7 kočovných kmenů Maďarů, nazvaných dle nejsilnějšího kmene Megyeri v oblasti Panonie, kam přišly z oblasti na severozápad od Černého moře. V 11. století ustanovené Uherské království se poté během následujících staletí stalo významným státním celkem ovlivňujícím poměry ve střední Evropě a na Balkáně. Od 12. století bylo s Uherskem spojeno personální unií Chorvatské království. V 16. století bylo Uhersko rozděleno mezi Habsburky, Osmanskou říši a Sedmihradské knížectví. Po bitvě u Vídně roku 1683 dobyli Habsburkové do konce století převážnou část Uherského království a nastolili zde svojí vládu. V letech 1848-1849 proběhla rozsáhlá Revoluce a boj za nezávislost. Po prohrané válce s Pruskem a Itálií došlo roku 1867 k Rakousko-uherskému vyrovnání a Rakouské císařství se stalo dvojstátím zvané Rakousko-Uhersko. Ve své části země (Zalitavsku) vystupňovala postupem času uherská vláda snahu o maďarizaci sousedských národů, zejména Slovanů, Rumunů a Rusínů.[zdroj?] Tyto pokusy byly ale z větší části neúspěšné a po první světové válce se Rakousko-Uhersko rozpadlo na řadu menších národních států. Maďarsko tak na základě Trianonské smlouvy, ztratilo 71,5% svého původního území. Po pádech První Maďarské republiky a Maďarské republiky rad bylo vyhlášeno Maďarské království, pod fašistickou vládou regenta Miklóse Horthy. Země později směřovala ke spolupráci s nacistickým Německem. Po druhé světové válce vznikla Druhá Maďarská republiky, která již byla v sovětské sféře vlivu a v roce 1949 vznikla Maďarská lidová republika s komunistickou stranou (MDP, od roku 1956 MSZMP) ovládající veškeré politické dění ve státě. V roce 1956 vypuklo proti komunistickému režimu povstání, to však bylo potlačeno sovětskou armádou. Od revoluce roku 1989 se obnovilo demokratické zřízení. Země je členem NATO a Evropské unie. V současné době se Maďarsko potýká s hospodářskými problémy, které se ještě umocnily světovou hospodářskou krizí.

Poslední editace textu: 15.4.2012 15:39
REKLAMA


Články odjinud