A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maďarsko - Průvodce

Území dnešního Maďarska bylo osídleno už v době kamenné, ale prvními známými obyvateli byli Keltové. Ti byli pak vytlačeni Římany a území bylo připojeno k Římské říši jako provincie Pannonia. Období stěhování národů, Středověk, Turci v Uhersku, Maďarské národní obrození, Dějiny současného Maďarska

Období stěhování národů

Římané se na území udrželi až do 4. století, postupně však území obsazovaly kočovné kmeny z asijských stepí, hlavně Sarmati a po nich Hunové. V 6. století tady založili svou říši Avaři.. Ta vydržela asi 300 let, zničila ji až vojska franského krále Karla Velikého.

Středověk

Na konci 9. století přišly z krajů za Uralem další kočovné kmeny, mezi nimi i kmen Maďarů, vedený Arpádem. Protože se jim nepodařilo proniknout dál na západ, zůstaly v Pannonii a začaly se věnovat zemědělství. Vládnoucí dynastie potomků Arpádovců brzy přijala křesťanství a Štěpán dostal od papeže v roce 1001 královskou korunu. Později byl prohlášen za svatého: Je hlavním maďarským světcem a je pokládán za zakladatele uherského státu.

Ve 13. století vpadli do Maďarska Tataři a hodně ho zpustošili. Poté i klesla moc panovnického rodu na úkor šlechty a roku 1301 dynastie Arpádovců vymřela. Část šlechty nabídla uherskou korunu rodu Přemyslovců, poslední Přemyslovec Václav III. byl však zavražděn v Olomouci, a tak se bohužel Čechy nestaly evropskou velmocí (Václav III. Byl totiž i polským králem, neboť i v Polsku vládnoucí dynastie vymřela).

Turci v Uhersku

V Uhersku se pak vládnoucí rody porůznu střídaly, až se uherským i českým králem stal Vladislav Jagellonský. Po smrti jeho jediného syna Ludvíka v prohrané bitvě s Turky u Moháče roku 1526 pak na český i uherský trůn nastupují Habsburkové a oni to jsou, kdo vládnou velké evropské rakousko-uherské monarchii. Zpočátku ovšem ponechali Uhersko napospas Turkům a byli rádi, že je tam hlavní bojiště a Turci mají komplikovanou cestu do Vídně. Tak ovládli Turci Maďarsko zhruba na 200 let, až v 18. století byli z Uherska postupně vytlačeni.

Maďarské národní obrození

V 19. století proběhlo v Maďarsku podobně jako u nás národní obrození spojené s odporem proti Habsburkům, které vyústilo až v tzv. rakousko-uherské vyrovnání, čili Maďaři měli de facto právo na vlastní vládu a vlastní samosprávu. Bojovali totiž za svá práva mnohem důsledněji než my..

Dějiny současného Maďarska

Po I. světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska vznikl nový stát Maďarsko. V něm se dostala k moci fašistická vláda podobná té Mussoliniho italské. Za II. světové války bylo Maďarsko spojencem Německa podobně jako Slovensko. Území bylo osvobozeno Rudou armádou v dubnu 1945 a po válce se tu začal budovat socialismus podle sovětského vzoru, což ovšem vedlo k velkému odporu obyvatelstva a nakonec v roce 1956 k pokusu toto zřízení svrhnout. To se nepodařilo, ale nová vláda v čele s Jánosem Kádárem nastoupila mnohem mírnější kurs a poměry se oproti předchozím letům hodně uvolnily. Bylo povoleno i drobné podnikání. Kádár se tak u moci udržel až do roku 1988. Po jeho odstavení proběhly další reformy a Maďarsko se tak stejně pokojnou cestou jako Česká republika dostalo ke své nynější podobě.

parlament (nahrál: admin)
parlament
památník osvobození (nahrál: admin)
památník osvobození

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud