A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Maďarsko - Průvodce

Celý vnitřek Maďarska (asi čtyři pětiny povrchu) pak vyplňují nekonečné roviny Malé a Velké dunajské kotliny. Povrch, Vodstvo, Rostliny a zvířata

Povrch

Krajina je převážně rovinatá, což je ideální pro cykloturistiku, větší hory se vyskytují jenom na severu při hranicích se Slovenskem a na jihu při hranicích s Chorvatskem.

Na severu jsou to Zemplínské vrchy, Tokajské vrchy (tam se rodí známé tokajské víno a jejich součástí je také Aggtelecký kras, kde je jedna z největších jeskyní v Evropě), Bukové vrchy, Mátra, Börzsöny, Novohradské vrchy a Visegrádsko-Esztergomské vrchy, u rakouských hranic je pak poslední výběžek Alp, Sopronsko-Köszegské hory. Na jihu pak najdete pohoří Mecsek a Villányi-hegység (vinařské oblasti).

Vodstvo

Maďarské řeky, z nichž ani jedna větší v Maďarsku nepramení, mají většinou velmi mírný spád a málo vody, což ovšem neplatí pro Dunaj, který je splavný po celé délce.

Dalšími většími řekami jsou Tisza a Dráva, která tvoří asi polovinu hranice s Chorvatskem. Všechny maďarské vodní toky patří do povodí Černého moře.

Největšími jezery jsou Blatenské (Balaton) o ploše 590 km2 a Neziderské (Fertö) o ploše 315 km2. Tohoto jezera ovšem Maďarsku patří přibližně čtvrtina, zbytek leží v Rakousku. Obě jezera jsou mělká.

Rostlinstvo a živočišstvo

Z charakteru krajiny vyplývá i porost, který tvoří většinou nízké křoviny a stepní tráva. Lesů je v zemi velmi málo a tvoří je převážně buky, habry a akáty.

Jehličnaté stromy jsou v Maďarsku na rozdíl od nás vzácností.

Živočišstvo je podobné jako u nás, ale podmínky pro rybaření jsou v Maďarsku lepší, ryb je víc. V zemi také žije velké množství vodního ptactva, zejména v okolí bažinatého Neziderského jezera , jehož břehy jsou hodně porostlé rákosím a ptáci zde mají výborné podmínky pro hnízdění. Určitou zvláštností jsou mufloni, kteří sem byli dovezeni ze Sicílie a hodně se rozmnožili. Ti žijí v severních hornatějších částech země.

Ty největší přírodní hodnoty jsou chráněny podobně jako u nás. Maďarsko má také několik národních parků a další chráněná území. Nejvýznačnější jsou Bukový národní park (Bükki Nemzeti Park) kolem Miskolce , Hortobáďský národní park (Hortobágyi Nemzeti Park) v Hortobáďské pusztě , což je největší step v Evropě, Malokumánský národní park (Kiskunsági Nemzeti Park) s pohyblivými pískovými dunami a známou Bugackou pustou, kde snad jako na posledním místě v Evropě můžete vidět pastevecký způsob života z dávných dob. Další velmi důležitou chráněnou zónou je poloostrov Tihany , který zabíhá do Balatonu a je na něm mnoho historických a uměleckých památek, lidová architektura i jeskyně s prameny minerálních vod.

dunaj (nahrál: admin)
dunaj

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud